Strategisch Projectleider HR (interim)

Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een Strategisch Projectleider HR (interim) voor minimaal 12 maanden en gemiddeld 24-36 uur per week. Uurtarief is max. € 100,- (incl. reiskosten en overige kosten en excl. btw). Van jou als Strategisch Projectleider HR wordt verwacht dat jij optreedt als Projectleider HR voor het cluster Digitalisering Innovatie en Informatie (DII). Jij zet daar waar nodig projecten in gang om de doelen te realiseren en zoekt continu naar de beste oplossingen voor de vragen vanuit de directies. Dit vraagt van je dat je regie neemt, overzicht houdt en knopen doorhakt in samenwerking steeds met de HR Business Partner. Binnen het cluster wordt gewerkt aan competenties voor de toekomst. De komende jaren zal er veel veranderen in werkwijzen en organisatie van het I domein en de groei en ontwikkeling van medewerkers. Als directie P&O moeten we daar een grote bijdrage in leveren. Jij beschikt over minimaal 4 jaar ervaring in het HR werkveld als programma manager/pr...

13-10-2023 13:30
Search & Co Groep