Situatie Olmenhof houdt gemoederen bezig: ‘Zorgen over draagvlak opvang vluchtelingen’

De eventuele opvang van een groep Oekraïners in de Olmenhof houdt de gemoederen bezig. Op het ogenblik wonen er tijdelijk starters en studenten in het oude verzorgingshuis. Zij moeten volgens de wet volgend jaar april het pand hebben verlaten.

Tijdens een participatieavond vorige week werd bekend dat de huidige bewoners waarschijnlijk plaats gaan maken voor gevluchte Oekraïners. Volgens de leegstandwet mag het pand namelijk maximaal tien jaar worden gebruikt voor verhuur. Onderzocht wordt nu of opvang van vluchtelingen wel mogelijk is. 

‘Niet nodeloos leeg laten staan’

Uiteindelijk moet het pand aan de Landtong plaatsmaken voor een nieuw zorgcomplex. “Om het gebouw gedurende het proces tot een mogelijk nieuw woonzorgcomplex alvast een maatschappelijke invulling te geven en niet nodeloos leeg te laten staan, onderzoeken de gemeente en Woonzorg Nederland of de locatie tijdelijk te gebruiken is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hierbij om ...

11-10-2023 12:56