Jurist Omgevingswet en Huisvestingswet (interim)

Voor de gemeente Utrecht zoekt LegalSearch een Jurist Omgevingswet en Huisvestingswet (interim) voor minimaal 3 maanden en 32-36 uur per week. Uurtarief is max. €85,- (incl. reiskosten en overige kosten, excl. btw). Samen met een inspecteur los je onveilige en illegale situaties op. In het proces van toezicht en handhaving verzorg je de uitvoering van alle voorkomende juridische werkzaamheden zoals het opstellen van vooraankondigingen, behandelen van zienswijzen, opstellen van lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boetes. Hierbij gaat het om het Omgevingsrecht, de Huisvestingswet en Bijzondere Wetten. Je hebt veelvuldig contact met overtreders. Je verdedigt primaire besluiten bij bezwaar. Daarnaast verzorg je de collegiale toetsen op besluiten en andere brieven. Ook neem je ook deel aan verschillende overleggen (ook in de rol van juridisch secretaris). Een jurist Omgevingsrecht vooral met ervaring in het handhavingsrecht. Je beschikt over een afgeronde juridische ople...

09-10-2023 10:16
Search & Co Groep