Amerikaans onderzoek maakt gehakt van hinderberekeningen Schiphol

De Amerikaanse Federal Aviation Authority (FAA) heeft met langjarig onderzoek aangetoond dat er in Nederland wordt gerekend met voor de vliegindustrie veel te gunstige overlastcijfers. Vier keer zoveel mensen als berekend ervaren ernstige overlast.

De overlast van vliegtuigen wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde dosis-effect-relatie. Dat is een grafiek die aangeeft hoeveel procent van de bewoners overlast ervaart bij verschillende geluidsniveaus.

In Nederland is die relatie vastgesteld door TNO, voor het laatst in 2011. De cijfers van FAA bevestigen wat omwonenden allang weten: het percentage mensen dat overlast ervaart bij een bepaald geluidsniveau is veel groter dan voorgespiegeld.

Dat is gunstig voor de vliegindustrie, want het ministerie van Infrastructuur berekent de maximaal door Schiphol te veroorzaken overlast louter aan de hand van het aantal ernstig gehinderden en mensen die in hun slaap worden verstoord. Aan die twee aantallen zijn maximum waarden verbond...

06-10-2023 11:09
SchipholWatch