Onterechte verzending van dwangbevelen door menselijke fout bij gemeente

[AMSTELVEEN] Een menselijke fout was er de oorzaak van dat de gemeente op 1 september onterecht aan een aantal inwoners een dwangbevel voor de gemeentelijke belastingen heeft toegestuurd. Dat meldt het college van B en W in antwoord op vragen die de gemeenteraadsfractie van de SP had gesteld over het incident.

04-10-2023 14:32
Amstelveens Nieuwsblad