Efficiëntere aanpak wijkzorg in Amstelveen dankzij samenwerking zorginstanties

[AMSTELVEEN] Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland kunnen meer mensen wijkzorg bieden omdat ze op meerdere vlakken samenwerken. Deze samenwerking heeft er nu toe geleid dat huisartsenpraktijken en ziekenhuizen voortaan via één centrale ingang wijkzorg voor hun patiënten kunnen aanvragen. De nieuwe werkwijze is een pilot die 2 oktober van start is gegaan, waarin de wijkteams eerst onderling zullen oefenen met de werkwijze. Vanaf 10 oktober kunnen verwijzers, cliënten en hun naasten wijkzorg aanvragen op wijkzorgamstelveen.nl

02-10-2023 15:55
Amstelveens Nieuwsblad