Gemeenteraad kritisch over verkeersafwikkeling en dure woningen in plan De Scheg West

[AMSTELVEEN] Diverse raadsleden hebben bezwaren tegen de plannen voor de nieuwe wijk De Scheg West, die langs de zuidrand van Westwijk gebouwd moet gaan worden. Er is kritiek op het feit dat er vrijwel uitsluitend dure tot zeer dure woningen komen en op hoe de wijk voor het verkeer ontsloten gaat worden. Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) voelt echter niets voor aanpassingen en wijst de raad op de eerdere besluiten die de gemeenteraad over de nieuwe wijk heeft genomen.

29-09-2023 13:12
Amstelveens Nieuwsblad