Overgang naar schone energie vergt grote inspanning van Amstelveen

[AMSTELVEEN] De overgang naar schone energie (Energietransitie) vergt grootse inspanning van de gemeente. Dat blijkt uit de balans die voor het vijfde opeenvolgende jaar is opgemaakt over hoe duurzaam Amstelveen is en hoe het staat met de onderwerpen energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Een van de doelen is Amstelveen in 2040 onafhankelijke is van fossiele brandstoffen. “De ambitie is groot, maar het doel is haalbaar," stelt wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid). Dit ondanks de tegenvallende voortgang bij de beoogde uitbreiding van warmtenetten of de ontwikkelingen van geothermie.

28-09-2023 16:30
Amstelveens Nieuwsblad