Gemeentebegroting 2024: besparing van 2 miljoen en OZB omhoog in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Het tarief voor de onroerende-zaakbelasting (OZB) gaat in 2024 omhoog in Amstelveen. Het exacte percentage is nog niet bekend, maar in verband met inflatiecorrectie worden de tarieven in ieder geval met 8 procent verhoogd. Daarbovenop komt een belastingverhoging die 2 miljoen euro aan extra inkomsten voor de gemeentekas moet opleveren. De verhoging is nodig om de dienstverlening en voorzieningen in Amstelveen op peil te kunnen houden. Daarnaast gaat de gemeente 2 miljoen bezuinigen op de kosten van de eigen organisatie. Dat blijkt uit de gemeentebegroting voor 2024 die het college van B en W aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.

28-09-2023 14:55
Amstelveens Nieuwsblad