Gemeente stuurt ten onrechte dwangbevel naar inwoners: stress en ongenoegen bij ontvangers

Veel Amstelveners hebben naar alle waarschijnlijkheid ten onrechte een dwangbevel van de gemeente op mat gekregen. De lokale fractie van de SP trok aan de bel over de dwangbevelen nadat zij signalen hadden gekregen van bijvoorbeeld oudere inwoners die altijd keurig op tijd hun belasting betalen.

De gemeente gaat nu diep door het stof. Er is geconstateerd dat er dit jaar een substantieel hoger aantal dwangbevelen is gestuurd dan voorgaande jaren. Toch kan er nog niet worden gezegd wat er precies is foutgegaan.

Het gaat in totaal om maar liefst 4.328 dwangbevelen. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel dwangbevelen hiervan onterecht verzonden zijn. De dwangbevelen hadden betrekking op het belastingjaar 2023 met een dagtekening van 1 september 2023.

In schriftelijke vragen aan de gemeente liet de SP blijken dat de dwangbevelen voor veel onrust hebben gezorgd. “We kregen bericht van iemand namens zijn moeder van 84 die compleet overstuur was omdat zij altijd betaalde...

05-09-2023 17:36