Geen subsidie meer voor Cobra Museum

Het college van B&W wil dat de subsidie aan het Cobra Museum wordt stopgezet vanaf 2024.. Daarbij wil zij ook niet financieel garant staan of een lening te vertrekken ter hoogte van €700.000. Dat laatste bedrag is het kastekort voor het museum in 2023. Het Cobra Museum heeft al sinds 2003 te maken met verliezen.

De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd, vindt het college. Uit een rapport blijkt dat het Cobra Museum sinds 2003 slechts twee jaar een positief bedrijfsresultaat heeft behaald. Omdat de stichting die het museum exploiteert tot 1 juli 2020 door de gemeente werd ondersteund op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, kon de gemeente niet eerder ingrijpen.

Na de coronaperiode heeft de gemeente een nieuwe subsidiesystematiek ingevoerd voor culturele instellingen die per 2024 van start gaat. Hierdoor is het nu wel mogelij...

05-09-2023 17:08