College: geen financiële steun meer aan Cobra Museum voor de lange termijn

De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd. Uit...

05-09-2023 16:52
Gemeente Amstelveen