Cobra Museum in zwaar weer: college wil geen financiële steun meer bieden

[AMSTELVEEN] Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om geen financiële steun meer te verlenen aan het Cobra Museum. Dat betekent dat er geen garantie of lening wordt verstrekt voor het huidige liquiditeitstekort van 700.000 euro over 2023 en dat er ook geen aanvullende subsidie voor 2023 wordt toegekend. Ook stelt het college voor om vanaf 2024 geen aanvullende subsidie meer te verstrekken. Het daardoor vrijkomende bedrag van 1,2 miljoen wil het college vanaf 2024 jaarlijks reserveren voor de cultuurbegroting. De gemeenteraad buigt zich woensdag 6 september over de situatie in een raadsgesprek en neemt op 13 september tijdens een extra raadsvergadering een besluit.

05-09-2023 19:00
Amstelveens Nieuwsblad