Onderzoek becijfert fossiele subsidies op 37,5 mld euro, maar lang niet alles meegenomen

Volgens nieuw onderzoek worden er in Nederland jaarlijks voor 37,5 miljard euro aan fossiele subsidies uitgedeeld, maar voor de luchtvaart is lang niet alles meegenomen. Het werkelijke bedrag is daarom nog veel hoger.

Het onderzoek is uitgebracht door Milieudefensie, SOMO en Oil Change International (OCI). Milieudefensie is de organisatie die Shell veroordeeld wist te krijgen tot het nemen van extra klimaatmaatregelen, SOMO doet onderzoek naar multinationals en OCI naar de maatschappelijke kosten van fossiele brandstoffen.

Volgens het rapport bestaan er twee fiscale subsidieregelingen die de luchtvaartsector in 2019 zo’n 4 miljard euro opleverden: de vrijstelling voor accijns op kerosine en de vrijstelling van omzetbelasting (btw) op tickets. In het rapport wordt de tickettaks sinds 2021 afgetrokken van het behaalde voordeel.

Meeste naar KLMSinds de coronapandemie zijn de misgelopen publieke inkomsten lager, maar in 2022 werd alsnog 3 miljard euro aan vrijstellingen w...

04-09-2023 12:49
SchipholWatch