Oproep aan landelijke politiek voor bouw studentenwoningen in Kronenburg

[AMSTELVEEN] Studentenhuisvester DUWO en de ontwikkelaars Zadelhoff Beheer, Maarsen Groep en VDVI doen een oproep aan de landelijke politiek om het plan voor bouw van 2.500 in de wijk Kornenburg in Amstelveen een kans te geven. Die vier betrokken partijen doen deze oproep in een brief aan alle fracties in de Tweede Kamer. Ze laten daarin opnieuw weten uitermate teleurgesteld te zijn over de uitkomst van het overleg tussen betrokken ministers over de plannen dat in juli heeft plaatsgevonden. Daarin werd volgens hen 'opnieuw een horde opgeworpen voor de noodzakelijke ontwikkeling van studentenwoningen'. Het gebied in Kronenbrug ligt al jaren braak, omdat er beperkingen voor woningbouw gelden vanwege vliegtuiglawaai.

02-09-2023 13:55
Amstelveens Nieuwsblad