Extra raadsvergadering over financiële noodsituatie Cobra Museum

[AMSTELVEEN] De gemeenteraad van Amstelveen houdt op 13 september een extra vergadering in verband met de financiële situatie waarin het Cobra Museum verkeert. Haast is geboden omdat het museum uiterlijk half september uitsluitsel nodig heeft over eventuele steun van de gemeente in verband met het
liquiditeitstekort dat dan zal gaan ontstaan. Vooruitlopend op de extra raadsvergadering vindt er op 6 september al een raadsgesprek plaats, waar de raadsleden worden geïnformeerd over de stand van zaken

31-08-2023 17:37
Amstelveens Nieuwsblad