Scholen gaan weer beginnen: Vervoerregio start campagne veiligheid verkeer

[AMSTELVEEN] De zomervakantie zit er weer op voor de scholieren. Net na de zomervakantie is het op de weg altijd weer even wennen. Daarom hangen er zo'n 250 blauwe spandoeken in de Vervoerregio Amsterdam (waar ook Amstelveen toe behoort) met de welbekende leus 'Onze scholen zijn weer begonnen'. Aan automobilisten wordt gevraagd om rekening te houden met alle schoolgaande kinderen en te zorgen voor een veilige schoolomgeving. Ook ouders kunnen hier een bijdrage aan leveren. Dit najaar start er een pilot in de Vervoerregio Amsterdam met 'Mads en de Loopbus'. Een oproep aan ouders om hun kinderen op een veilige manier naar school te brengen en van school te halen.

29-08-2023 15:40
Amstelveens Nieuwsblad