De risico's van de financiële stabiliteit van de Nederlandse economie blijven hoog

Door de aanhoudend hoge inflatie en de verkrapping in financiële condities constateert het FSC in haar vergadering van 13 juli 2023 dat risico’s voor de financiële stabiliteit relatief hoog blijven

22-08-2023 13:51
Amstelveenweb