Cobra Museum in acute financiële problemen, gemeente geschrokken

[AMSTELVEEN] Het Cobra Museum in Amstelveen verkeert in acute financiële problemen. Het verwachte tekort over 2023 bedraagt 700.000 euro. Volgens het museum is er door tegenvallende bezoekersaantallen en veel hoger uitpakkende kosten een acuut liquiditeitsprobleem ontstaan. Het museum heeft de gemeente om een garantstelling voor een banklening gevraagd. Het college van B en W meldt in brief aan de gemeenteraad dat het is geschrokken van de gepresenteerde financiële situatie en de
gevolgen daarvan. Het college beraadt zich op basis van de recent verstrekte informatie over de te volgen stappen.

22-08-2023 19:49
Amstelveens Nieuwsblad