Schiphol treuzelt met terugdringen kankerverwekkende uitstoot

Hoewel Schiphol al vanaf 2008 aan het werk moest om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen terug te brengen, blijven zelfs eenvoudig te realiseren maatregelen uit. Waar blijft de Arbeidsinspectie?

In februari van dit jaar bracht onderzoeksinstituut TNO een alarmerend rapport uit over de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door Schiphol. Voor een deel van de stoffen worden industrienormen duizenden keren overschreden – een gevaarlijke situatie waarbij de gezondheid van medewerkers en omwonenden op het spel staat.

In de bijlagen die samen met het TNO-rapport naar de Tweede Kamer werden gestuurd, deed het kennisinstituut aanbevelingen om de situatie snel te verbeteren. Opvallend: één maatregel die snel en simpel te implementeren is, wordt wel genoemd in het rapport, maar komt niet meer voor in het lijstje aanbevelingen.

Nog steeds geen zwavelarme kerosineDan gaat het over de inzet van zwavelarme kerosine. In het rapport stellen de onderzoekers dat de negatieve impa...

19-08-2023 11:06
SchipholWatch