Omgevingsdienst weigert vragen over PFAS-installatie Schiphol

Op 6 juli jongstleden nodigde de gemeente Haarlemmermeer mensen uit vragen te stellen over de PFAS-reiniging die Schiphol wil gaan bouwen. Dat doen we dan graag, maar vandaag ontvingen we het bericht van de Omgevingsdienst dat we geen antwoorden krijgen.

Wat is het geval? Schiphol hoopt een fabriek te bouwen waarin het gifgrond, zwaar verontreinigd met forever chemical PFAS, te reinigen op basis van een procedé dat zich nog in de experimentele fase bevindt. Het vliegveld hoopt hiervoor niet de effecten op het milieu in kaart te hoeven brengen.

Naar het zich laat aanzien, vindt de verantwoordelijke gemeente Haarlemmermeer dat wel welletjes. Wat kan er immers misgaan bij een bedrijf dat eerder al heeft aangetoond onzorgvuldig om te springen met het levensgevaarlijke goedje?

Geen milieu-effectrapportage nodigOp 6 juli jongstleden maakt de gemeente dan ook bekend dat Schiphol geen zogenaamde milieu-effectrapportage (MER) hoeft op te stellen voor de installatie aan de Tweeduizen...

15-08-2023 15:14
SchipholWatch