Polderbaan mogelijk niet ingezet vanwege laksheid luchtverkeersleiding

Een kort berichtje in de lokale krant, de Nieuwe Meerbode: Polderbaan mogelijk niet inzetbaar. De reden: de luchtverkeersleiding is in de vakantieperiode kwetsbaar voor uitval door ziekte. Gevolg: de herrie wordt achteloos verplaatst naar drukbevolkte woonwijken.

Het is de zoveelste illustratie van het feit dat het management in de ivoren verkeerstoren lak heeft aan de mensen in de omgeving. Zelfs het op orde houden van het vakantierooster is kennelijk teveel gevraagd voor deze club.

Het bewuste berichtje in de Nieuwe Meerbode.

Terwijl de gevolgen van het niet kunnen inzetten van de Polderbaan ernstig zijn, niet alleen qua geluidsoverlast. Ook de veiligheid lijdt zwaar onder het wegvallen van de illegaal aangelegde startbaan.

Onder de wolAls de onwettige status van de Polderbaan ter sprake komt in de politiek, jammert Schiphol steeds dat zonder die baan veel minder vluchten zijn uit te voeren binnen de geluidsgrenzen. Maar als er de komende weken een paar verkeersleiders...

12-08-2023 12:53
SchipholWatch