Kruising Startbaan / Van der Hooplaan krijgt naar alle waarschijnlijkheid ook een rotonde

Het afgelopen jaar zijn er veel klachten van ouders van schoolgaande kinderen bij de gemeente binnengekomen over de veiligheid op de fietspaden. Op advies van Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelland gaat de gemeente nu, waar mogelijk, aanpassingen uitvoeren. Een nieuwe rotonde op de kruising tussen de Startbaan en de Van er Hooplaan ligt het meest voor de hand.

Wethouder Herbert Raat is samen met verkeerskundige Ben Westendorp meerdere keren meegefietst met ouders en kinderen tijdens de ochtendspits. Raat: “We hebben ons laten adviseren door VVN en nemen waar mogelijk verkeerskundige maatregelen. Ons streven is om de verkeersveiligheid in Amstelveen te vergroten, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen en ouderen. Samen met VVN starten we daarom binnenkort ook een gedragscampagne om ouders te bewegen hun kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen.”

De samenwerking met VVN is heel waardevol gebleken. “Het was de eerste keer dat wij op deze n...

10-08-2023 11:24