PFAS-schandaal Schiphol dijt uit: gif zat niet alleen in blusschuim

De PFAS-verontreiniging op en rond Schiphol is nog veel ernstiger dan eerder al werd gedacht. Het gif blijkt niet alleen in blusschuim te zijn toegepast maar ook in een reeks van andere producten die op het vliegveld werden gebruikt. Steeds meer grond blijkt besmet.

Dit blijkt uit een lange reeks nieuwe documenten die werden vrijgegeven na een beroep op de Wet open overheid.

Dat het gaat om enorme hoeveelheden gifgrond blijkt onder meer uit een brief die Schiphol op 10 juli 2019 stuurde aan het ministerie van Infrastructuur (I&W). Daarin stelt de directie dat er op dat moment 200.000 kubieke meter – dat zijn zo’n 200 gemeentelijke zwembaden vol – opgeslagen ligt op het terrein, maar dat er naar verwachting op korte termijn nog eens 800 zwembaden bijkomen.

Schiphol smeekt in die brief om mogelijkheden om de gifgrond elders kwijt te kunnen. “Het wordt steeds moeilijker om binnen het Schiphol-terrein nog ruimte te vinden voor het bouwen van extra op...

04-08-2023 17:32
SchipholWatch