Luchtvaart stoot meer broeikasgassen uit dan complete landbouw

Klimaatschade door luchtvaart is veel groter dan de sector ons wil doen geloven. Bijna 15 procent van alle broeikasgassen in Nederland komen uit vliegtuigen. Waar vrijwel alle andere sectoren de daling hebben ingezet, groeit de uitstoot van de luchtvaart nog steeds.

Met een uitstoot van 30,9 megaton CO2-equivalent is de luchtvaart vanaf Nederlandse luchthavens goed voor bijna 15 procent van de totale uitstoot van ons land. Dat is meer dan de hele landbouw en vrijwel net zoveel als al het wegverkeer in ons land.

Deze uitkomsten zijn schokkend: veel Nederlanders zijn genoodzaakt vrijwel dagelijks gebruik te maken van de openbare weg, terwijl slechts acht procent van onze landgenoten verantwoordelijk is voor 42 procent van het vliegverkeer.

Jan Modaal vloog vóór corona slechts eens per drieënhalf jaar. Het armste kwart van de bevolking vliegt slechts eenmaal in de zesenhalf jaar, zo bleek uit antwoorden op kamervragen van Lammert van Raan (Partij voor de Dieren).

Enige sect...

31-07-2023 14:01
SchipholWatch