Woonvisie Amstelveen 2023-2030 ter inzage voor inspraak

[AMSTELVEEN] Op 2 mei 2023 heeft het college de tachtigprocentversie van de woonvisie 2023-2030 openbaar gemaakt ten behoeve van de consultatieronde. Er is over gesproken met de inwoners, woningcorporaties, particuliere verhuurders, beleggers, belangengroepen, experts en andere belanghebbenden. Op 24 mei reageerde de gemeenteraad tijdens een raadsdebat al op de tachtigprocentversie van de woonvisie. Alle input was erg waardevol. Op basis van alle reacties is de honderdprocentversie van de woonvisie opgesteld. Deze ligt vanaf 25 juli zes weken ter inzage voor inspraak.

27-07-2023 15:58
Amstelveens Nieuwsblad