Woonvisie 2023-2030 van Amstelveen is ter inzage voor inspraak

Op 2 mei 2023 heeft het College Ben W van Amstelveen de 80% versie van de woonvisie 2023-2030 van Amstelveen openbaar gemaakt ten behoeve van de consultatieronde

27-07-2023 15:11
Amstelveenweb