Gierzwaluw: de 100 dagen vogel

IVN initiatief De telling van het aantal gierzwaluwlocaties houdt de vogelwerkgroep van IVN in de gaten. Begin jaren 2000 kwamen er dankzij het initiatief van Marleen Andriessen van IVN 52 neststenen...

26-07-2023 00:00
Gemeente Amstelveen