Amstelveen als spons: gemeente werkt aan klimaatbestendig maken van de stad

[AMSTELVEEN] Voorheen was alles in Nederland gericht op het afvoeren van water. “Nu gaat het om het afvoeren van meer water in korte tijd, maar ook om het vasthouden van water voor droge perioden," zegt wethouder Floor Gordon. “De gemeente is daar al druk mee bezig. Het vergt een andere manier van denken. We experimenteren met diverse technieken en vaak blijken die heel eenvoudig. Het is geen 'rocket science'. Ons doel is dat Amstelveen in 2050 klimaatrobuust is wat betreft wateroverlast, droogte en hittestress. Zo kan ons afvoerstelsel nu regenval tot 30 millimeter per uur probleemloos verwerken. Volgens nieuwe regionale richtlijnen en ons eigen beleid moet dat omhoog naar 70 millimeter per uur en op kwetsbare plekken als zorgvoorzieningen voor ouderen naar 90 millimeter per uur."

19-07-2023 18:00
Amstelveens Nieuwsblad