Communicatieadviseur Vluchtelingen (interim)

Voor de gemeente Soest zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Vluchtelingen (interim). Met aandacht voor de behoeften in de samenleving én van het bestuur adviseer je over de inzet van communicatie en participatie en wie welke rol daarin heeft. Daarbij denk je ook na over de positionering van de gemeente, het COA en andere partners binnen de vluchtelingencommunicatie. Je adviseert het bestuur, ambtelijk opdrachtgever, projectleider, projectmedewerkers en betrokken partners over de communicatiestrategie en -uitvoering. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan lopende projecten (noodopvang asielzoekers Fletcher hotel, AZC Kamp van Zeist, opvang Oekraïners) en je adviseert bij (en draagt bij aan) nieuwe projecten en het opstellen van een overkoepelend programma met als doel een goede inbedding van communicatie/participatie t.b.v. samenleving en bestuur. Verder bereid je ook communicatiemiddelen (o.a. brieven, website, perscommunicatie) en bijeenkomsten voor. Bovendien slui...

18-07-2023 13:24
Search & Co Groep