Bewoners vragen politieke partijen om heldere standpunten in luchtvaartdossier

Zeven organisaties van omwonenden vragen politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november om een duidelijk standpunt in te nemen over de luchtvaart. Een heldere luchtvaartparagraaf in de verkiezingsprogramma’s biedt kiezers vastigheid.

“De ontwikkelingen in de luchtvaartsector staan volop in de publieke belangstelling. Luchtvaart heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid (geluidsoverlast), de volksgezondheid (uitstoot kankerverwekkende stoffen), het klimaat (CO2-emissies), het milieu (bodem- en luchtvervuiling) en de natuur (stikstofuitstoot)”, zo schrijven ze in een brief aan de commissies die de nieuwe verkiezingsprogramma’s opstellen.

“De economische voordelen zijn geringer dan gedacht en de werkgelegenheid in de sector legt beslag op schaarse capaciteit. De bewonersorganisaties vragen om een helder en duidelijk standpunt, bij voorkeur rekening houdend met deze overwegingen.”

De brief legt uit wat de huidige st...

18-07-2023 09:03
SchipholWatch