Schiphol mag gevaarlijke PFAS-fabriek bouwen zonder milieu-effectrapportage

Schiphol is van plan om met PFAS vervuilde grond op het eigen terrein te gaan reinigen. Dat gaat gebeuren met een experimentele installatie. Toch hoeft het vliegveld geen milieu-effectrapportage op te stellen van de gemeente Haarlemmermeer.

Dit blijkt uit een beslissing van de gemeente van 6 juli jongstleden. De installatie wordt gebouwd op het TTOP5-terrein aan de Tweeduizend El in Badhoevedorp. Dat werd voorheen gebruikt voor de tijdelijke opslag van zwaar verontreinigde grond.

In mei jongsleden meldden we al dat bewoners zich zorgen maken over de milieueffecten van een menginstallatie voor giftige PFAS-grond vlakbij de nieuw te bouwen installatie. PFAS is een verzameling van stoffen die nauwelijks afbreekbaar zijn en zich daarom opstapelen in de natuur, maar ook in het menselijk lichaam. De huidige ophef rond het bedrijf Chemours – inclusief een hoorzitting in de Tweede Kamer – gaat over deze zelfde gifstoffen.

Met het reinigen van PFAS-grond bestaat nog bijz...

13-07-2023 10:55
SchipholWatch