Onderzoek naar oplossing voor lange wachtlijsten zwemlessen Amstelveen

De gemeente Amstelveen laat extern onderzoek uitvoeren om oplossingen te vinden voor de bestaande wachtlijsten voor zwemlessen. Hiervoor vinden gesprekken plaats met de diverse aanbieders die zich bezighouden met zwemvaardigheid. Het onderzoek richt zich onder meer op de beschikbaarheid van voldoende instructeurs en badwater. 

Onlangs was een kick-off bijeenkomst met bijna alle aanbieders van ABC-zwemmen om te kijken hoe zij gezamenlijk de ABC-zwemlessen effectiever kunnen aanpakken. Mogelijk wenselijke uitkomsten zijn bijvoorbeeld een structurering van de wachtlijsten (werken met één gezamenlijke wachtlijst in plaats van diverse wachtlijsten), het uitwisselen van trainers/instructeurs en het beschikbare badwater delen.

“Het is van groot belang dat alle kinderen in Amstelveen leren zwemmen”, zegt wethouder Herbert Raat (sport). “We hebben de gemeenteraad gevraagd om via de Perspectiefnota geld vrij te maken voor extra zwemwater dat half 2025 gerealiseerd zou kunnen worden bi...

13-07-2023 16:25