College zegt op voorhand geen nee tegen (nieuwe) voorrangsmaatregelen Zwarte Pad

Het college van Burgemeester en Wethouders gaat kijken hoe fietsers op het Zwarte Pad (Kazernepad) meer voorrang kunnen krijgen bij de wegen die kruisen met de populaire fietsroute. Verkeersveiligheid moet echter altijd de belangrijkste pijler zijn bij aanpassingen.

Veertien jaar geleden is het Zwarte Pad al enkele maanden een fietspad geweest waar als fietser op kruisingen voorrang genoten kon worden. Een reeks van ongelukken zorgden er echter voor dat de maatregel al binnen enkele maanden werd teruggedraaid.

Verkeersplateaus en fietsrotondes

“Het opnieuw instellen van voorrang op het Kazernepad vraagt daarom om een zorgvuldige afweging en hangt af van de technische mogelijkheden voor een verkeersveilige herinrichting per afzonderlijke kruising,” meldt het college aan raadsleden Van den Bosch (PvdA) en De Looze van GroenLinks die eerder vragen stelden over het onderwerp.

Lees ook: Bezorgd over ‘gevaarlijk’ Kazernepad: “Politiek moet snel acteren”

Bij...

12-07-2023 12:22