Ondanks louter voordelen voorlopig geen vliegbelasting overstappers

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat een vliegbelasting voor overstappers vrijwel alleen maar voordelen biedt. Toch besloot de minister gisteren – aan het oog onttrokken door de perikelen rond de val van het kabinet – om de belasting niet in te voeren.

Het is een beproefde werkwijze die vaker wordt toegepast door het ministerie van Infrastructuur. Op vrijdagmiddag laat of bij politieke commotie een omstreden besluit richting de Tweede Kamer sturen in de hoop dat niemand de stap opmerkt, er geen bezwaren komen en het besluit definitief wordt.

Zo ook in dit geval, blijkt uit de beslisnota die is gevoegd bij de Kamerbrief en het Delftse onderzoeksrapport. Eerder was slechts tot duiding van het rapport besloten, maar nu is er alsnog een officieel besluit van gemaakt.

Uit het rapport blijkt duidelijk hoe gunstig een vliegbelasting voor overstappers zou uitpakken: de belastinginkomsten voor de Staat nemen toe met maximaal 380 miljoen euro in 2030, het aantal overstap...

08-07-2023 14:17
SchipholWatch