Veilig oversteken voor kikkers, salamanders, egels en muizen: ecoduiker onder Bovenkerkerweg

Tegelijkertijd met de aanleg van een nieuwe fundering voor de Bovenkerkerweg vanwege wegverbreding, legt de aannemer een faunapassage of ecoduiker aan. Deze gaat nabij de Burgemeester Wiegelweg onder de weg door en zorgt ervoor dat kleine dieren van de Bovenkerkerpolder naar een ecologische zone in Westwijk kunnen komen en vice versa. De werkzaamheden zijn in volle gang. 

Het gaat om een tweede ecoduiker onder de Bovenkerkerweg. Zo’n betonnen duiker zorgt ervoor dat kleine dieren zoals kikkers, salamanders, egels en muizen veilig en ongestoord onder de Bovenkerkerweg hun weg kunnen vervolgen. Net ten noorden van de Nesserlaan was al een ecoduiker aangelegd.

Bovenkerkerpolder

Volgens wethouder Floor Gordon (biodiversiteit) kent de Bovenkerkerpolder belangrijke natuurwaarden. “Het gebied mixt agrarisch gebruik met inzet op beheer en behoud van weidevogelgebied. Een ecoduiker draagt bij aan het versterken van de natuurwaarden en behoud en versterking van de biodiversitei...

04-07-2023 17:38