BBB, VVD, PvdA en GroenLinks sluiten akkoord in Noord-Holland

[HAARLEM] (ANP) - De vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland is rond. BBB, VVD, PvdA en GroenLinks hebben een coalitieakkoord gesloten dat als basis dient om de provincie de komende vier jaar te gaan besturen. De fractievoorzitters van de vier partijen presenteren het akkoord donderdagochtend in het provinciehuis in Haarlem. De nieuwe gedeputeerden worden op 17 juli geïnstalleerd.

04-07-2023 13:17
Amstelveens Nieuwsblad