‘Meer dan een miljard euro gezondheidsschade door vliegherrie Zaventem’

Belgisch onderzoek toont aan dat de gezondheidskosten als gevolg van vliegherrie rond het Brusselse vliegveld Zaventem meer dan een miljard euro per jaar bedragen. Rond het veel grotere Schiphol is de schade naar schatting acht keer zo hoog.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), een koepelorganisatie van natuur- en milieuorganisaties. Volgens dezelfde methode berekend komt de jaarlijkse gezondheidsschade door Schiphol nog veel hoger uit.

Immers is er rond Schiphol sprake van ruim vier keer zoveel mensen die te maken hebben met ernstige hinder en slaapverstoring. Bovendien voert Schiphol twee keer zoveel vluchten uit. Dit duidt op een gezondheidsschade die acht keer zo hoog is, ofwel 8 miljard euro per jaar.

De Brusselse cijfers komen voor Marc Goethals, cardioloog aan het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis in Aalst niet als verrassing, zo vertelt hij aan BBL. “Ons lichaam reageert, dag en nacht, op autonome wijze op lawaai, omdat ons l...

03-07-2023 13:56
SchipholWatch