Veel nieuwe ideeën uitgewisseld voor woonbeleid in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Tijdens een meepraatavond op 23 mei in de Annakerk en tijdens het raadsdebat op 24 mei zijn veel nieuwe ideeën naar voren gekomen voor het woonbeleid van Amstelveen. Het gemeentebestuur gaat nu bekijken welke ideeën van alle bijeenkomsten en besprekingen meegenomen kunnen worden in de definitieve woonvisie voor de periode 2023-2030. Daarin wordt onder meer geschetst wat voor woningen er in Amstelveen gewenst zijn. Over de eerste voorlopige versie konden inwoners, de gemeenteraad en andere belangrijke partijen onder al meepraten.

26-05-2023 12:57
Amstelveens Nieuwsblad