Oppositiepartijen roepen college op tot assertievere aanpak Schiphol

[AMSTELVEEN] De gemeenteraadsfracties van ChristenUnie, GroenLinks, BBA, 50PLUS en BVNL roepen het college op tot een assertievere houding met betrekkking tot Schiphol. Aanleiding vormt de beantwoording door B en W van vragen die de vijf partijen hadden gesteld. Die vragen gingen over het meten van geluidsoverlast, verontreiniging van lucht, water en grond, gezondheidsschade en de houding van het Amstelveense gemeentebestuur ten aanzien van Schiphol. De inmiddels ontvangen antwoorden stellen de vijf partijen niet bepaald gerust, zo laten zij weten.

26-05-2023 17:01
Amstelveens Nieuwsblad