Provincie vindt kankerverwekkende vliegtuiguitstoot in grondwater

Rond Schiphol is een kankerverwekkende stof afkomstig uit vliegtuigmotoren aangetroffen in het grondwater. De vondst bevestigt de vermoedens van omwonenden dat de uitstoot van het vliegverkeer hun leefomgeving verwoest.

Het gaat om de stof tetraglyme. De onderzoekers brengen de verontreiniging in direct verband met het vliegverkeer, hoewel zij andere oorzaken niet uitsluiten. Het goedje is opgenomen in de officiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen van het RIVM en is moeilijk afbreekbaar.

Het is de eerste keer dat de uitstoot van vliegtuigen in rechtstreeks verband wordt gebracht met verontreiniging van het grondwater. Daarmee ligt vast dat giftige stoffen in uitlaatgassen van vliegtuigen neerslaan op de bodem en vervolgens uitspoelen naar het grondwater.

De bevindingen zijn opgetekend in het rapport ‘Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2021‘, gepubliceerd in augustus vorig jaar. Het document werd opgesteld in opdracht van de provincie.

Gemeente...

25-05-2023 12:45
SchipholWatch