CDA vraagt opheldering in gemeenteraad over woningbouw in De Scheg Oost

[AMSTELVEEN] CDA-raadslid Arjen Siegmann heeft woensdagavond vragen in de gemeenteraad gesteld over de stand van zaken rond woningbouw in het gebied De Scheg Oost, ten zuiden van Westwijk. In april werd aanvankelijk gemeld dat de bouw van woningen hier niet door kon gaan vanwege verslechterde marktomstandigheden door oplopende bouwkosten en stijgende rente die huizenzoekers afwachtend maakte. Inmiddels heeft de ontwikkelaar echter aangegeven er toch mee door te willen gaan. De verandering van gedachten bij de aannemer verbaasde Siegmann, omdat er sinds begin april aan de marktsituatie weinig veranderd lijkt.

25-05-2023 12:35
Amstelveens Nieuwsblad