Provincie NH vraagt aan Rijk 1,2 miljard euro voor het landelijk gebied

Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te laten afnemen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden

24-05-2023 11:56
Amstelveenweb