Tijdelijke opvang 60 minderjarige asielzoekers op bedrijventerrein Legmeer

[AMSTELVEEN] Amstelveen gaat tijdelijk circa zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen op bedrijventerrein Legmeer. Vanwege het grote tekort aan opvangplekken voor asielzoekers heeft het Rijk, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Spreidingswet, gemeenten dringend om opvang voor asielzoekers te realiseren. In Amstelveen is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met bouwbedrijf en aannemer De Heemraad BV overeengekomen om voor de minderjarige asielzoekers tijdelijke woonunits op bedrijventerrein Legmeer te plaatsen. Het realiseren van opvang en bijbehorende voorzieningen kost tijd en is naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2024 gereed.

23-05-2023 18:29
Amstelveens Nieuwsblad