Woningzoekenden bezetten terrein in Kronenburg; GroenLinks steunt actie

[AMSTELVEEN] Een groep jonge woningzoekenden heeft een braakliggende terrein in Kronenburg naast studentenwijk Uilenstede in Amstelveen bezet. Ze protesteren daarmee tegen het uitblijven van goedkeuring voor de bouw van 2.500 studentenwoningen op deze plek. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gaf hiervoor niet de benodigde verklaring van geen bezwaar af vanwege de ligging van de locatie binnen het beperkingengebied rond Schiphol. De Raad van State haalde daarom een streep door het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moest maken.

22-05-2023 12:22
Amstelveens Nieuwsblad