Raadsleden willen jongeren meer bij het gemeentebeleid betrekken

[AMSTELVEEN] De gemeenteraad wil meer daadkracht zien om jongeren bij het gemeentebeleid te betrekken. Na het raadsgesprek dat op 10 mei over jongerenparticipatie is gevoerd, hebben verschillende raadsleden samen de handschoen opgepakt. Ze werken momenteel samen een initiatief uit. Ze vinden het daarbij belangrijk dat jongeren zelf betrokken worden bij het vormgeven van jongerenparticipatie. Daarnaast willen de raadsleden meer aandacht voor de belangen van jongeren bij de gemeenteraad.

22-05-2023 13:11
Amstelveens Nieuwsblad