Lindenlaan 315

Locatie De ontwikkeling is voorzien op het braakliggende gemeenteperceel (noordelijk deel) aan de Lindenlaan 315. Het is perceel is gelegen tussen het flatgebouw aan de William Boothlaan en het Augustinuspark....

22-05-2023 10:51
Gemeente Amstelveen