Grote zorgen bij omwonenden over gifmenginstallatie Schiphol

Bewoners zijn bezorgd over een nieuwe grondmenginstallatie die Schiphol bouwt pal naast een depot voor grond die verontreinigd is met PFAS. De vrees bestaat dat hiermee de bestaande verontreiniging met ‘forever chemicals’ zich nog verder verspreidt.

Begin april kreeg Schiphol een vergunning voor het opzetten van wat het zelf noemt een ‘circulaire hub’. “Het inrichten van dit opslag- en werkterrein heeft als doel het efficiënt inzetten van grondstoffen en het verminderen van materiaalgebruik om zo de milieudruk en afhankelijkheid te verlagen”, zo heeft het in de aanvraag van de vergunning.

Schiphol wil met de ‘circulaire hub’ bouwstoffen recyclen binnen de grenzen van het luchthavencomplex. Maar de hub komt in opslagdepot TTOP1. Dat is een van de grote opslaglocaties waar het vliegveld jarenlang met PFAS vervuilde grond bewaarde.

PFAS is een verzameling stoffen die ook wel bekend staan onder de naam ‘forever chemicals...

20-05-2023 13:40
SchipholWatch