Herrie rond Schiphol niet gemeten, maar berekend – bescherming onder de maat

De herrie van het vliegverkeer kan op iedere plek rond Schiphol exact worden berekend, maar deze kennis blijft onbenut om alle ernstig gehinderden een schadevergoeding uit te keren.

In plaats daarvan kijkt het Ministerie van Infrastructuur (I&W) slechts naar een zeer beperkt aantal zogenaamde ‘handhavingspunten’. Dat zijn punten op de kaart waar een wettelijke geluidslimiet voor is vastgesteld.

Alleen de mensen die vlakbij zo’n punt wonen krijgen bij overschrijding van de geluidslimiet nu compensatie van minister Mark Harbers. Alle andere mensen die te maken hebben met veel geluidsoverlast van het vliegverkeer krijgen helemaal niets, zelfs niet als zij meer herrie te verduren krijgen dan de mensen bij zo’n handhavingspunt.

Veel mensen denken dat het geluidsniveau op zo’n handhavingspunt wordt gemeten, maar dat is niet het geval. De overlast wordt slechts berekend. Op andere punten staan wél meetpunten, maar de meetapparatuur wordt slechts gebru...

13-05-2023 18:15
SchipholWatch