Krachtenbundeling voor verankering van cultuureducatie in onderwijs

[AMSTELVEEN] Betrokken partijen hebben woensdag een intentieverklaring getekend als opmaat naar een Cultuureducatieconvenant Amstelland. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Roelof Venema School in Amstelveen in het bijzijn van vertegenwoordigers van scholen, schoolbesturen, culturele instellingen, gemeenten en amateurverenigingen uit de regio. Op basis van deze verklaring worden de krachten verder gebundeld voor een structurele en duurzame samenwerking tussen de betrokken partners op het gebied van cultuureducatie.

11-05-2023 20:30
Amstelveens Nieuwsblad